Hvad er en Patentmyndighed?

Et patent kontor er et regeringsorgan, der er ansvarlig for at godkende eller nægte nogen patentansøgninger af ansøgere indgivet for opfindelser. Når en ansøgning er blevet godkendt af kontoret, er ansøgeren eneret til at fremstille, bruge eller sælge opfindelsen til en fastsat periode. Typisk er en patentkontor bemandet med folk, der formelt er blevet registreret møderet kontoret. Disse personer er ofte også licenseret advokater.

De fleste kontorer udstede patenter, som er effektive kun inden for grænserne af deres egne lande. Hvis en ansøger er udstedt et patent i et land, skal han eller hun generelt indgive en særskilt ansøgning til et kontor i hvert fremmed land for at få udenlandske patentrettigheder. De fleste lande har deres egne patentregler og opladning gebyrer på. Som et resultat, kan en patentansøgning med flere udenlandske kontorer være en kostbar.

Mange patentmyndigheder har udpeget en bestemt proces for indgivelse af patenter. Generelt er en ansøger først forpligtet til at søge en database over patenter optegnelser for at afgøre, om en anden person allerede har patenteret sin opfindelse. Hvis opfindelsen Hasna € t blevet patenteret, kan ansøgeren indgive en ansøgning til kontoret. Kontoret vil foretage et patent retsforfølgning, hvor det bestemmer, om patentet vil blive tildelt eller nægtet.

Hvis patentet nægtes, ansøgeren normalt har ret til at appellere afgørelsen til et ankenævn. Sagsøgeren er normalt ansvarlig for at betale eventuelle gebyrer forbundet med ansøgningsprocessen. Kontor Patentet kan også opkræve gebyrer for at opretholde eller forny et patent.

Udover godkendelse patenter, et patent kontor udgiver og distribuerer information vedrørende patenter, og det registrerer tilfælde, hvor en patenthaveren tildeler sin opfindelse til en anden person eller enhed. Det fungerer også som en protokol depotbank. I denne egenskab kan den opbevare en database af nationale og internationale registre. Derudover en patentkontor generelt giver offentligheden en mulighed for at søge og inspicere patenter allerede på filen.

I nogle lande er patentmyndigheder mere generelt betegnes som intellektuel ejendomsret. Foruden at gennemgå patentansøgninger, de også håndtere spørgsmål vedrørende varemærker og ophavsrettigheder. Et varemærke er en slags beskyttelse, for logoer, der adskiller en bestemt vare eller tjenesteydelse. Ophavsret gives for at beskytte visse værker, såsom et litterært, kunstnerisk eller musikalsk skabelse.

  • Kontor Patentet giver forfatterne enerettigheder de nogen bøger, de udgiver.

© 2023 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com