Udfør Regressioner indefra TI-Nspire Calculator Application

11/08/2016 by admin

Du kan udføre en regression på data, der er indeholdt i TI-Nspire applikationen Lister og regneark inde fra applikationen Regner. I det første skærmbillede, er en Lister og regneark-side bruges til at sætte fem datapunkter i x_list og y_list lister. Denne figur viser også en Hurtig-graf af de data, som tyder på, at en eksponentiel model er et godt valg.

Udfør Regressioner indefra TI-Nspire Calculator Application

For at udføre en eksponentiel regression på disse data i applikationen Regner Følg disse trin:

  1. Tryk på [MENU] → Statistik → statistiske beregninger → Eksponentiel regression.

    En dialogboks åbnes, som vist på den anden skærm. Som med enhver dialogboks, kan du trykke [TAB] for at flytte fra et felt til det næste eller [SHIFT] [TAB] for at gå tilbage gennem et felt.

    Konfigurer dialogboksen ved at vælge x_list for X listen og y_list for Y listen. Du kan skrive disse navne ved hjælp af alfa nøgler eller tryk på [CLICK], og vælg x_list at angive placeringen af X-liste, og vælg y_list for Y-liste.

  2. Tryk [ENTER] efter at have konfigureret dialogboksen for at udføre regression.

    Alle resultaterne af regression paste til regnemaskinen side, som vist i den tredje skærm.

De eksponentielle regressionsresultater opnåelse ligningen f2 (x) = (1,00315) (2,78187) x. Bemærk determinationskoefficienten, R2, er meget tæt på 1. Dette kunne tyde på, at regressionsligningen er et godt match for dataene.

En række variabler gemmes af TI-Nspire efter en regression. For at se denne liste, skal du trykke på tasten [var]. Brug af

taster, kan du rulle gennem listen og indsætte en variabel til indtastningslinjen i Regner siden.

Prøv f.eks at vælge variablen Stat.Resid og trykke på [ENTER] for at indsætte det i indtastningslinjen. Tryk [ENTER] igen for at udarbejde en liste over restprodukter. Denne liste udgør forskellen mellem y-værdien af hvert datapunkt og den tilsvarende y-værdi er forbundet med regressionsligningen.


Relaterede Artikler

© 2018 - zajacperrone.com| Contact us: webmaster# zajacperrone.com