Hvad Er Museum Law?

Museum lov fokuserer på den unikke samspil af en række love om drift af museer. Til museer, aftaler om salg eller køb af skærmenheder er fælles, som er kontrakter om forsikring af disse stykker. Udvidelser og renovering falder ind under fast ejendom lov, og arbejdstagere er underlagt beskæftigelse love. Da mange museer er non-profit, de fleste af disse spørgsmål kompliceres yderligere af skatteretlige regler. Svig og forsøg på bedrageri er altid en fare, så advokater, der praktiserer museum lov ofte brug for nogle niveau af strafferetten træning så godt.

Omfanget af museets lov er naturligvis meget bred. Som sådan ensomme advokater med speciale inden for området er sjældne. Oftere er større virksomheder opfordres til at repræsentere museer. Inden for disse virksomheder, er en eller flere advokater tildelt koncentreres om et bestemt aspekt af museets drift. Når en komplikation opstår der omfatter mere end ét retsområde, disse advokater gået sammen om at arbejde som et team.

En advokat med speciale i skatteret er afgørende i ethvert firma med speciale i museum lov. Museer ofte stærkt afhængige af deres non-profit status for tilskud, offentlige midler og skattefritagelser. Desuden statuerne er meget strenge i deres definition af nonprofit. En pludselig stigning i indkomsten, såsom en stor donation eller salg af et kunstværk, kan true nonprofit status af et museum, hvis de ikke håndteres korrekt.

Når vi beskæftiger os med salg eller overtagelse af en udstilling, er det ikke usædvanligt at have en skat advokat gået sammen med en advokat med speciale i kontrakter. I disse tilfælde vil skat advokat behandle de finansielle konsekvenser af salget, mens kontrakten advokat håndterer de specifikke vilkår i aftalen for at sikre lovlighed. I tilfælde, hvor ægtheden af ​​et stykke arbejde er i spørgsmålet, kan en specialist bedrageri også blive bedt om at slutte sig til holdet.

Når et nyt museum er bygget eller en eksisterende museum er udvidet, kan museets lov teams blevet næsten komisk store. Endnu en gang er det skat advokat ofte kaldes i at overvåge finanser. Kontrakten specialist bemærker forhandlingerne om jord, materialer og håndværkere eller kvinder. En advokat med speciale i fast ejendom er normalt nødvendigt at sikre, at alle tilladelser er i orden, og at jorden i sig selv er fri for panterettigheder.

Ud over den allerede store hold, kan en advokat med fokus på forsikring være nødvendige for at beskytte museet fra økonomiske tab under opbevaring eller flytning af udstillingsgenstande. Endelig nye tilføjelser kræver ofte nye medarbejdere. Leje af yderligere arbejdstagere ved museet, især dem, der arbejder midlertidigt eller i nyoprettede stillinger, også kan kræve input fra en ansættelsesret specialist.

  • Museum operationer er underlagt en række forskellige love.
  • Museum law teams sommetider håndtere immaterielle love vedrørende retten til at bruge, vise og gengive kunstværker.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com