Tilføje og fratrække Vektorer

Du kan lægge sammen og trække vektorer på en graf ved at begynde en vektor i endepunktet af en anden vektor. Du lægge sammen og trække vektorer komponent ved komponent, som følger:

Tilføje og fratrække Vektorer

Når du tilføjer eller trække to vektorer, er resultatet en vektor.

Tilføje og fratrække Vektorer

Geometrisk set er nettoafløbet fra vektor addition og subtraktion vist her. I dette eksempel endepunktet af r + s svarer til endepunkt s når s begynder ved endepunktet af r. Tilsvarende endepunkt r - s svarer til endepunktet af - s - dvs.

Tilføje og fratrække Vektorer


© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com