Hvad er en formel organisation?

En formel organisation er en gruppe, hvor medlemmernes aktiviteter koordineres og kontrolleres. Sådanne grupper har et minimum af to personer, der er involveret, men der er ingen øvre grænse. Sådanne organisationer indarbejde fælles praksis og systemer. De er komplicerede net. Virksomhederne er et godt eksempel på formelle organisationer, men velgørende, ministerier og ikke-statslige organisationer er også formelle organisationer.

De adskiller sig fra uformelle organisationer i deres struktur. Uformelle organisationer er mere flydende og udvikle sig naturligt, mens formelle organisationer er mere stiv. Medlemmer af uformelle organisationer bringes sammen gennem fælles mål, overbevisninger eller behov. Alle formelle organisationer til en vis grad indeholder uformelle elementer som sociale grupper og de personlige ønsker og ambitioner for deres medlemmer.

Formålet med en formel organisation er at sikre dens overlevelse. Ved at organisere virksomheden, ledere eller ejere forventer selskabet eller gruppen til at nå sine mål og målsætninger. Gennem dette, de håber organisationen bliver en succes. På et lavere niveau, det giver mulighed for personalet at kende deres plads, at der er en arbejdsdeling og for aktiviteter, der skal koordineres i organisationen.

Strukturer i en formel organisation tendens til at være vilkårlig. Det betyder, at den øverste ledelse af selskabet har besluttet hvad strukturen vil være. Formen og mekanismer ansat af virksomheden afhænger af, hvordan virksomheden udviklet og ledelsesfilosofi. Nogle virksomheder naturligt udvikle sig som de vokser, mens andre er planlagt fra starten. Planlagte virksomheder tendens til at have bedre strukturer end dem, der udvikler sig.

Den største fordel ved en formaliseret struktur er den sikkerhed og tryghed det giver at medarbejdere og ledelse. Alle i organisationen kender deres plads, deres rolle og hvem de skal aflægge rapport til. Organisationen skaber en kommandovej for den øverste ledelse så opdeler virksomheden i afdelinger. Disse afdelinger, til gengæld har deres egne kommandoveje.

Formelle regler og bestemmelser beskytter subjektive interesser. For det første de tilslutter organisationen med nationale og lokale regler og forordninger. Derefter fastsat en companyâ € s adfærdskodeks og formelle forventninger. De definerer procedurer for alle tænkelige elementer i companyâ € s praksis. De har også anført konsekvenserne, hvis procedurer ikke følges.

Den formelle organisationsstruktur definerer også companyâ € s interne kommunikationssystem. Det regulerer, hvordan hvert lag af organisationen interagerer med den ovenfor og nedenfor. De er designet til at give oplysninger til at flyde både op og ned i companyâ € s kommandovej. Virksomheder tillader ofte særlige kommunikationskanaler til direkte forbinde øverste ledelse med de nederste trin i selskabet.

Denne type organisation søger også at regulere sig selv. Kendt som tilsyn, organisationen opstiller, hvordan medlemmer og aktiviteter undersøges og analyseres for at forbedre ydeevnen. Dette omfatter forretningspraksis såsom at føre tilsyn, uddannelse og risikostyring.


© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com