Hvad er en Motion til at omstøde?

Et forslag om at omstøde er en anmodning til en domstol for at gøre en tidligere afgørelse afsagt eller en lavere retsinstans null eller ugyldig. En sådan bevægelse ISNA € t altid motiveret af juridiske interesser i kraftig forfølgelse af en sag, men kan opstå ud af fejl begået af enhver advokat i en retssag. Det kan også være en lawyerâ € s beslutning om at indgive denne type bevægelse, hvis en fejl har været på en del af en domstol, eller hvis en advokat mener, at udstedelsen af ​​en vis domstol dokument som en stævning ikke er sket på lovlig vis .

Med hensyn til at udstede en stævning, ita € s let at se nogle af de forskellige motivationer for at indgive et forslag til omstøde. Nogle gange kan en domstol eller en advokat ved et uheld beder om nogle personer uden forbindelse til en sag for at møde i retten. For eksempel kunne retten indstævne en person med et identisk navn, dvs. John Smith, at møde i retten ved et uheld. Alternativt kan det være forsvares, at stævning af den rigtige person ikke blev produceret på en lovlig måde. I disse tilfælde kan en advokat indgive en begæring til omstøde.

Denne bevægelse kan nødvendiggøre at bede en anden ret at afgøre lovligheden af ​​en handling. Hvis en advokat føler en lavere domstol eller administrativ myndighed ikke handler i fuld overensstemmelse med loven, kan han søge en dom om denne aktion fra et højere retslige funktioner. Dette ofte opnås ved at sende en anmodning til en ret, en certiorari hvor det hævdes, at en lavere retsinstans ikke fuldt ud følger loven, når de foretager en bestemt beslutning. Hvis den højere dommerembeder gennemgår de faktiske omstændigheder og bestemmer dette var tilfældet, de i det væsentlige fungerer som en bevægelse for at omstøde ville. Kontoret fjerner eller gør nul enhver afgørelse eller kendelse fra den nederste beslutte krop, dybest set gør afgørelserne på spørgsmål helt meningsløst.

Når folk donâ € t ønsker at reagere på en stævning, kan de have en advokat fil en bevægelse for at omstøde eller nærme sig en højere ret med et argument, at den oprindelige udsteder af stævning på en eller anden måde har handlet ulovligt, og at advokaten kunne anmode om en stævning af certiorari eller revision af en beslutning. Dette kan nogle gange være effektive, men kun hvis en advokat er i stand til at bevise nogle overtrædelse af loven, da stævning er udstedt.

Der er gode grunde til, at dette forslag kan blive en succes, især hvis den finder anvendelse på ting som bevis i stedet for mennesker. Tilkaldelse visse dokumenter, som på en eller anden måde i strid med lovgivningen om privatlivets fred eller ophavsret kan være ulovligt. De fleste advokater vil søge en bevægelse for at omstøde eller søge at omstøde efterspørgsel efter sådanne dokumenter med en stævning af certiorari hvis en domstol havde overskredet, og ville krænke regler om privatlivets fred eller forretningshemmeligheder ved at se sådanne dokumenter.

  • Et forslag om at omstøde er en anmodning til en domstol for at gøre en tidligere afgørelse afsagt eller en lavere retsinstans null eller ugyldig.
  • En stævning af certiorari søger Højesteret gennemgang og beslutning i en sag, der er blevet irrelevant appeller og ellers er i slutningen af ​​linjen.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com