Hvad er en Tranche Warrant?

En tranche warrant er en del af, eller en rate, af et problem af værdipapirer med warrants, der giver køberen ret, men ikke pligt, til at købe en særlig sikkerhed. Hvis et udbud omfatter to eller flere trancher, hvoraf nogle eller alle trancher kan omfatte en dommerkendelse. En tranche warrant udbud kan have trancher med forskellige løbetider eller forskellige risikoniveauer. Trancher udbetales i en nærmere fastsat prioriteret rækkefølge, når udløbsdatoen ankommer.

En tranche er del af en større værdipapirer tilbud. Tilbud er opdelt i trancher, således at dele af en obligationsudstedelse, for eksempel, kan have forskellige løbetid. Det betyder, at hele problemet ikke modne på én gang, hvilket giver udstederen større fleksibilitet, når betaler obligationerne ved udløb. Forskellige trancher vil have forskellige grader af risiko for investor. En 20-årig tranche har større risiko end en 5-årig tranche af det samme værdipapir.

En warrant er et derivat sikkerhed, der er truffet sammen med andre aktier eller obligationer, og giver køberen ret til at købe aktier i bestanden i fremtiden til en bestemt pris. Stock warrants (også kaldet stock-køb warrants) er ofte udstedt i forbindelse med præferenceaktier eller obligationer for at foretage købet mere attraktive for investorer. Køberen af ​​en dommerkendelse er ikke forpligtet til at købe sikkerhed, men har mulighed for at gøre det, hvis prisen er attraktiv. Hvis køber vælger ikke at udøve en arrestordre ved at købe sikkerheden inden for den angivne tidsramme, kendelsen simpelthen udløber.

Sommetider et offer er lavet i to eller flere trancher at give mulighed for yderligere finansiering efter afslutningen af ​​den første rate. En virksomhed kan gøre en bestand udbud, mens forbeholde sig ret til at tilbyde yderligere aktier i en anden rate, hvis den første rate ikke giver tilstrækkelig egenkapital, eller hvis supplerende finansiering er nødvendig inden for relativ kort tid. Anden rate vil ofte indeholde en tranche warrant til at foretage købet en mere attraktiv investering. Der kan være en præmie i pris for tranchen kendelsen, eller det kan være inkluderet med samtlige aktier i tranche.

En tranche warrant er en sofistikeret investering og er ofte brugt af virksomheder, der søger risikovillig kapital. Denne type investering kræver betydelig due diligence på den del af investor. Det er vigtigt at forstå det selskab, der tilbyder og de involverede risici.

  • En tranche warrant kræver betydelig due diligence på den del af investor.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com