Hvad er lovgivningsmæssig konkurrence?

Regulatory konkurrence udgør to eller flere regeringer, der forsøger at tilbyde økonomiske betingelser for at tiltrække virksomheder. De fleste regeringer har forskellige regler for virksomheder, der opererer i forskellige brancher. Nogle kan være meget restriktiv og kræve, at selskaberne til at gå gennem mange processer for at kunne fungere. Andre kan handle færre regler for en friere-driftsmiljø. Regulatory konkurrence kan være mellem stater, regioner eller lande, afhængigt af omfanget af en virksomheds drift.

Loven er ofte den mest almindelige måde en nation skaber lovgivningsmæssig konkurrence. Domstole og valgte lovgivere er de to store grupper, der skaber eller håndhæve en nations love. Gennem denne grundlæggende konstruktion, findes virksomhedsregler, der regulerer erhvervsklimaet. De fleste love gælder for alle virksomheder inden for et område, selv om mindre virksomheder kan fravælge specifikke regler for store organisationer. Domstolene er normalt den universelle håndhæver af loven; lovgivere kan variere fra stat, region eller land, der giver anledning til lovgivningsmæssig konkurrence.

Forskellige typer af regler kommer fra loven. Den første - selskabsret - blev ovennævnte; dette styrer alle forretningsmetoder. Arbejdsret giver regulering for medarbejderne en virksomhed ansætter at fuldføre business opgaver. Skatteret dækker de penge en virksomhed skal betale på deres indtjening eller andre forretningsaktiviteter. Miljøret involverer typisk det naturlige miljø omkring en virksomhed; regeringer søger at forhindre overdreven miljøskader fra virksomheder.

De fleste økonomiske miljøer har forskellige regler for forskellige virksomhedstyper. Bank, forsikring, energiproduktion, og byggeriet er et par eksempler. De forordninger, som er til stede her, forsøge at opnå en normal standard for alle virksomheder, der opererer i et bestemt miljø. Den lovgivningsmæssige konkurrence blandt industrier ofte dikterer, hvor en virksomhed vælger sit udgangspunkt erhvervsområde.

Den type økonomi en nation ønsker typisk regulerer niveauet af lovgivningsmæssig konkurrence iboende i miljøet. De to mest almindelige bogstøtter for de nationale økonomier er kommando og frie marked. Command økonomier har uforholdsmæssigt store offentlige forskrifter, reducerer muligheden for virksomheder at gøre forretning. Frie markedsøkonomier er langt friere i form af personlig økonomisk aktivitet. Mange niveauer af lovgivningsmæssig konkurrence eksisterer i frie markeder som lande, ser til at skabe klare fordele for at tiltrække virksomheder.

I frie eller hovedsagelig frie markeder, kan virksomhederne ofte involvere sig i lovgivningsmæssig konkurrence. Ansættelse lobbyister og yder bidrag til pro-business politikere mulighed for at skabe et friere marked. Dette øger muligheden for nationer til at opnå investeringer fra eksterne kilder som virksomheder vil have flere muligheder for succes. Det omvendte er også tilfældet, når virksomhederne forsøger at komme ind de lovgivningsmæssige rammer ved fuldmagt. Virksomheder kan søge restriktive regler, der begrænser konkurrencen fra andre virksomheder.


© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com