Erkender Relationer Symboler i Algebra

Algebraisk forhold symboler viser, hvordan tal eller form af en ligning relaterer til hinanden. Forholdet symboler viser, om en værdi er større, mindre, lige, eller omtrent lig med en anden værdi. Disse algebra symboler er ligetil - når du ved, hvad symbolerne betyder, er algebra problemer langt mindre skræmmende.

  • Equal (=): Dette symbol betyder, at den første værdi er lig med eller det samme som den værdi, der følger. For eksempel:
  • Ikke lig (≠) symbol: Dette symbol betyder, at den første værdi ikke er lig med den værdi, der følger. For eksempel:
  • Omtrent lige store (≈) symbol: Dette symbol betyder, at én værdi er omtrent den samme, eller om det samme, som den værdi, der følger; dette anvendes ved afrunding tal. For eksempel:
  • Mindre end eller lig med (≤): Dette symbol betyder, at værdien forud symbolet er mindre end eller lig med den værdi, der følger. For eksempel:
  • Mindre end (<): Dette symbol betyder, at værdien forud symbolet er mindre end den værdi, der følger. For eksempel:
  • Større end eller lig med (≥): Dette symbol betyder, at den første værdi er større end eller lig med den værdi, der følger. For eksempel:
  • Større end (>): Dette symbol betyder, at den første værdi er større end den værdi, der følger. For eksempel:

© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com