Hvad er Tax Law?

Skatteret til den lovgivning, der regulerer processen med regeringen indsamle penge fra borgere eller virksomheder. Disse penge er normalt en vigtig indtægtskilde for regeringer, men love er nødvendige for at sikre, at det er taget i en retfærdig og fair måde. Skatteret derfor har tendens til at skitsere hvem skal betale skatter og den hastighed, hvormed de kan beskattes. Lovgivning omfatter også situationer, der kan opstå i forbindelse med indsamling og betale disse afgifter, som opfylder betingelserne for fritagelse eller søge bod for manglende betaling.

Det er almindeligt for denne type lovgivning, der skal betegnes som forvaltningsret eller offentlig ret. Forvaltningsret refererer til regler, der er beskrevet af en offentlig instans. I USA, for eksempel, er meget af skattelovgivningen er udviklet af Internal Revenue Service (IRS). Hver stat har også sin egen beskatning bureau. Nogle steder er skattelovgivningen kaldes offentlig ret, som definerer en kategori af regler, der påvirker en governmentâ € s interaktion med det offentlige og omvendt.

En af de første ting, som skatteretten normalt gør, er at etablere en governmentâ € s autoritet til at indsamle disse midler gennem et bestemt organ. Når dette er gjort, skal sættes på plads for at bestemme, hvordan det vil blive indsamlet en proces. Nogle gange, som det ses med moms, er det opsamles på en regelmæssig basis. I andre tilfælde kan skatter indsamles med regelmæssige mellemrum, såsom årlige eller kvartalsvise betalinger. Dette ses ofte i tilfælde som dem, der involverer de indkomstskatter skylder selvstændige individer.

For skatteopkrævningssystemet skal være retfærdig, skal det afgøres, ikke kun der skal betale, men hvor meget de skal betale. Der er nogle skatter, som dem, der er pålagt salg af varer, der normalt opkræves et fast beløb for alle. For eksempel kan to cent blive opkrævet for hver dollar brugt, uanset hvem der foretager køb. I andre tilfælde, såsom med indkomstskatter, er de takster ofte er påvirket af en række faktorer, herunder størrelsen af ​​penge tjent, undtagelser, der gælder for visse dele af en persona € s indkomst, og den type virksomhed, at den skat pålagt.

Andre spørgsmål, der henhører under skatteret omfatter tilfælde af manglende betaling. Lovgivning ofte skitserer civilretlige procedurer, såsom at underrette enkeltpersoner om deres forfaldne skat regninger og tillader arrest af løn, hvis situationen ikke er afhjulpet. I nogle tilfælde er manglende overholdelse af skattelovgivningen ses som en strafbar handling, og de minimale og maksimale konsekvenser kan udtrykkes.

  • Skat loven kræver, at enkeltpersoner skal underrettes om deres forfaldne skat regninger.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com