Hvad er Arbejdsplads farlige stoffer?

Arbejdsplads farlige materialer er genstande eller stoffer på arbejdspladsen, der kan udgøre en sundhedsrisiko for arbejdstagerne eller andre, der bruger et givet område. Arten af ​​disse materialer kan variere betydeligt baseret på arten af ​​arbejdspladsen. Arbejdsplads farligt gods i en biologi lab eller hospital almindeligvis omfatter kemisk og medicinsk affald, mens farlige materialer på en byggeplads, er mere tilbøjelige til at eksistere i form af bygge- og konstruktionsmaterialer. Farlige materialer behøver generelt skal håndteres på en bestemt måde for at undgå skader på arbejdstagere eller ejendom. De kan for eksempel skal bortskaffes eller transporteres i specialiserede beholdere.

Mange forskellige typer af arbejdspladsen farlige materialer skal kategoriseres og mærket med særlige symboler i en given arbejdsplads pr regering eller andre regulerende agentur specifikationer. Canada, for eksempel, har arbejdspladsen farligt materiale informationssystem (WHMIS), et system, der angiver, hvor de forskellige kategorier af farligt affald skal mærkes. Forskellige symboler er til for at angive materialer, der er, for eksempel, giftige, radioaktive, brandfarlige, ætsende, eller meget reaktive. Forskellige regeringer, erhverv og organisationer gør brug af forskellige systemer til at angive de farer, der er forbundet med arbejdspladsen farlige materialer. De anvendte symboler er som regel let at forstå, hvorvidt man er helt fortrolig med systemet; brændbarhed, for eksempel, er normalt angivet ved et symbol flamme-formet.

Der er mange specielle regler, der regulerer opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af arbejdspladsen farlige materialer. Disse har også tendens til at variere lidt baseret på den særlige placering af arbejdspladsen eller arbejdets art. I medicinske områder, for eksempel, er det vigtigt at korrekt bortskaffelse af medicinsk affald, fordi de kunne i mange tilfælde, forårsager skade på enhver, der senere kan udsættes for dem. Ligeledes mange forskellige erhverv gør brug af brændbare stoffer i betydelige mængder; det er vigtigt at sikre disse transporteres i stærkt kontrollerede miljøer at undgå brand. Det er i nogle retssystemer, ulovligt at transportere, lagre eller bortskaffe farlige materialer på en usikker måde.

Selvom alle de regler, der styrer brugen af ​​arbejdspladsen farlige materialer er generelt effektive, de er ikke fejlfri og hændelser forekommer. I sådanne tilfælde er der generelt etablerede metoder og sikkerhedsmæssige mekanismer til at modvirke eventuelle skader eller skade, at de farlige materialer kan medføre. Labs, der arbejder med brændbare eller ætsende kemikalier, f.eks tendens til at have brusere og øjenskylleflaske stationer på plads til hurtigt at vaske det skadelige stof ud fra en persons hud og øjne. Der er også procedurer for fortynding eller neutralisere spildt stof, der er særligt skadelige, når stærkt koncentreret.

  • Dem på det medicinske område, skal forstå, hvordan man korrekt bortskaffelse af farlige materialer.
  • Der er mange særlige regler, der styrer opbevaring af arbejdspladsen farlige materialer.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com