Sådan at omrokere Operations med Kommutativitet

Den Kommutativitet gør arbejdet med algebraiske udtryk lettere. Den Kommutativitet ændrer rækkefølgen af ​​nogle numre i en operation for at gøre arbejdet tidier eller mere praktisk - alt uden at påvirke resultatet.

Du kan bruge Kommutativitet med tillæg og opformering, men ikke subtraktion eller division (med få undtagelser):

 • Tilføjelse: a + b = b + a

  Eksempel: 4 + 5 = 9 og 5 + 4 = 9, så 4 + 5 = 5 + 4

  Genbestilling numrene påvirker ikke resultatet. Uanset rækkefølgen af ​​numrene, er stadig 9 svaret.

 • Multiplikation: a × b = b × en

  Eksempel: 3 × (-7) = -21 og (-7) × 3 = -21, så 3 x (-7) = (-7) × 3

  Ligesom med den tilføjelse eksempel rækkefølge for numre, når multiplicere påvirker ikke resultatet. Uanset rækkefølgen af ​​numrene, er svaret stadig -21.

 • Subtraktion: A - Bb - a (undtagen i nogle få specielle tilfælde)

  Eksempel: (-5) - (+2) = (-7) og (+2) - (-5) = +7, så (-5) - (+2) ≠ (+2) - (-5)

  Her kan du se, hvordan subtraktion ikke følger Kommutativitet.

  Undtagelse: Hvis a og b er det samme antal, så subtraktion synes at være kommutativ fordi skifte ordren ændrer ikke svaret.

  Eksempel: 2 - 2 = 0 og -2 + 2 = 0, så 2 - 2 = -2 + 2

 • Division: a ÷ Bb ÷ en (undtagen i nogle få specielle tilfælde)

  Eksempel: (-6) ÷ (+1) = -6 og (+1) ÷ (-6) = -1/6, så (-6) ÷ (+1) ≠ (+1) ÷ (-6)

  Division også ikke følger Kommutativitet.

  Undtagelse: Hvis a og b er modsætninger, så får du -1 uanset hvilken rækkefølge du opdele dem i.

  Eksempel: 2 ÷ (-2) = -1 og -2 ÷ 2 = -1, så 2 ÷ (-2) = -2 ÷ 2


© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com