Hvad er Negligent Mandat?

Uagtsom overdragelsesakt er et spørgsmål, der opstår, når en person er anklaget for at bruge dårlig dømmekraft ved at tillade en person at få adgang til et element, der forårsager skade. I mange jurisdiktioner, kan en civil retssag indgives mod den, der får adgang til det element, selv om han ikke personligt bruge den, når den skade blev gjort. Et godt eksempel på uagtsom overdragelsesakt er en pistol ejer, der giver en riffel til en ven med kendte vrede problemer.

Uagtsomhed er et princip behandlet i mange juridiske koder, besidder personer med ansvar for at gøre dårlige beslutninger. Uagtsom overdragelsesakt er en skadevoldende der opstår, når en person gør en dårlig beslutning om adgang til et element, der kan være skadelige. Selv hvis varen ikke normalt anses for farligt, hvis det kan forudses, at en person kunne bruge det i en hensynsløs måde, långiver kan gøres ansvarlig. En sådan sag kan opstå, hvis en person låner en bil til en beruset person.

De to parter i en uagtsom overdragelsesakt retssag er sagsøger, der er normalt den person, der var en eller anden måde skadet, og sagsøgte, der er anklaget for uagtsomt at give adgang. Selv de handlinger og den tilstand af at være den person, der faktisk har forårsaget skaden kan være relevante for sagen, denne person er ikke part i retssagen. Når uagtsom overdragelsesakten resulterer i en civil retssag, er der generelt en række elementer, der skal bevise af sagsøger, hvis hun har planer om at vinde sagen.

Til at begynde med, skal det påvises, at den anklagede person var en entrustor. Det betyder, at han har givet sit samtykke, eller var en aktiv deltager i beslutningen om at tillade den hensynsløse part adgang til det element, der forårsagede skade. En person kan ikke sagsøges for uagtsom overdragelsesakt grundet en ulykke, hvis for eksempel blev hans bil stjålet.

Harm er et andet aspekt, der skal bevises. Sagsøgeren er normalt forpligtet til at bevise, at der var en negativ resultat af uagtsom adfærd for sagsøgte. Hvis en person låner sin bil til en beruset chauffør, at handling alene er normalt ikke tilstrækkeligt grundlag for en retssag.

Et andet vigtigt element, at sagsøger i almindelighed skal bevise, at sagsøgte vidste eller burde have vidst, at overlade et bestemt punkt til en bestemt person var en dårlig beslutning. At Jerry giver John at låne sin riffel og John skyder nogen betyder ikke automatisk, at Jerry kan gøres ansvarlig. Hvis Jerry vidste, at John er bestilt i anger management programmer ved flere lejligheder, men Jerry kan holdes ansvarlig, fordi det kan hævdes, at en fornuftig person ville have forudset faren.


© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com