Hvad sker der på en Dispute Resolution Center?

En konfliktløsning center er sted at for parter i konflikten til at engagere sig i mægling i et forsøg på tilfredsstillende vis at løse deres stridigheder og undgå retssager. Beyond mæglingsprocessen selv, en konfliktløsning center giver pædagogiske seminarer for folk, der ønsker at lære om alternativ konfliktløsning. De giver også uddannelse og efteruddannelseskurser for mægling fagfolk. Centers træner også organisationer om, hvordan man undgår og håndtere interne konflikter.

Mæglingen, der finder sted, er fortrolige, og det er frivilligt, undtagen i tilfælde, hvor mægling er domstol beordrede eller påkrævet ved lov. En uddannet mediator forestå mæglingen, og hun først giver et overblik over mæglingsprocessen til parterne. Den første grundregel er, at parterne behandler hinanden respektfuldt. Der er så en fælles samling, hvor parterne kan først frit at udtrykke, hvad de føler om konflikten uden afbrydelse fra nogen, og derefter mægleren vil forsøge at guide parterne med spørgsmål og kommentarer mod en gensidigt tilfredsstillende løsning. Hvis tvisten er løst, parterne derefter udarbejde en fælles aftale.

Ofte konfliktløsning centre er nonprofit-organisationer og tilbyde mæglingsydelser i en række forskellige konfliktsituationer. Disse omfatter personlige konflikter som forælder og barn relationer, ægtefællebidrag og ugifte partner konflikter og co-forældrerollen spørgsmål. Mægling er også tilgængelige for tvister mellem naboer, ejere og lejere, virksomheder og forbrugere, arbejdsgivere og arbejdstagere. Centers for konfliktløsning også bistå offentlige institutioner, kommuner og lokale grupper med interne konflikter og tvister med borgerne. Værgemål mægling og særlige programmer for ofre for forbrydelser er også tilgængelige.

Uddannelse af nye mæglere og tilbyde efteruddannelseskurser til mediatorer er en anden funktion af en konfliktløsning center. De træner også sociale serviceorganisationer om, hvordan man undgår konflikter, når der beskæftiger sig med vanskelige og vrede kunder, og hvordan bedre for bedre at forstå på tværs af kulturelle forskelle i opfattelsen. Efteruddannelsesfaciliteterne og seminarer er også tilgængelige for skoleledere og embedsmænd. Nogle centre også offentliggøre deres egne bøger om mediation og grundlæggende konfliktløsning teknikker.

I de fleste tilfælde en konfliktløsning center har også fortalervirksomhed og opsøgende programmer og give en kalender over begivenheder og kurser til offentligheden. Det er ikke nødvendigt at have alle de partiesâ € aftale om mægling for at kontakte et center. De fleste centre for konfliktløsning vil kalde de andre parter i tvisten, og forklare, hvad der sker i mæglingsprocessen og taler om fordelene ved alternativ konfliktløsning.

  • Bilæggelse af tvister centre anvende mægling for at undgå retssager.

© 2022 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com