Hvad er forholdet mellem økonomisk udvikling og uddannelse?

Forbindelsen mellem den økonomiske udvikling og uddan- nelses- ligger i det faktum, at uddannelse er en facilitator for den økonomiske udvikling. Uddannelse er en investering menneskelig kapital, som forventes at give resultater, der vil oversætte til forbedring og vækst i økonomien i en nation. Denne effekt kan ses i områder med en høj andel af veluddannede mennesker. Sådanne mennesker er i stand til at kanalisere deres viden til concerete handlinger, der fører til udvikling af økonomien i forhold til de områder, hvor der er få veluddannede mennesker.

Et eksempel på sammenhængen mellem den økonomiske udvikling og uddannelse er den værdi, der stammer fra en forbedring af viden. Uddannelse indebærer en formel eller uformel proces med at instruere folk og afsætning af en capiatal rigdom af viden inde i dem. For eksempel, når nogen går i skole for at træne som ingeniør, vil processen involvere række kurser, prøver og andre former for praktiske og teoretiske undervisning, der skal forbedre den pågældendes viden. Efter den enkelte går gennem denne formel uddannelse, vil han eller hun hjælpe med at udvikle økonomien gennem anvendelse af viden fra uddannelsen til forskellige projekter, der igen fører til økonomiske udbytte.

Et andet eksempel på forbindelsen mellem økonomisk udvikling og uddannelse er evnen af ​​medlemmerne i en uddannet samfund til at bruge deres viden til at opdage nye muligheder for at skabe velstand. For eksempel kan de fleste mennesker i tredje verdens lande ikke være i stand til at udvikle modeller, der vil hjælpe dem effektivt udnytte deres ressourcer på en gavnlig måde på grund af en markant lavt forhold mellem uddannede mennesker i comaprison til den procentdel af uddannede mennesker i de udviklede lande. Et eksempel på dette scenario kan ses i en situation, hvor der er mangel på ordentlig infrastruktur til at opretholde en effektiv distribution af energi, hvilket fører til konstante strømafbrydelser og mangel på magt i visse dele af samfundet. En sådan situation påvirker et lands evne til at producere med succes og resulterer ofte i lav bruttonationalprodukt (BNP) for disse regioner.

Økonomisk udvikling og uddannelse er relateret ved den måde, hvorpå uddannelse fører til den enkeltes mulighed for at skabe muligheder for økonomisk udvikling. For eksempel kan en uddannet person kunne anvende den opnåede viden gennem uddannelse til udvikling af emner som solenergi-drevne produkter samt andet udstyr og maskiner. Disse produkter kan øge efterspørgslen efter lokalt producerede varer, og også øge BNP i disse lande.

  • Uddannelse er en investering menneskelig kapital, som forventes at give resultater, der vil oversætte til forbedring og vækst i økonomien.

© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com