Hvad er et forventet afkast?

En forventet afkast er den værdi, at investorerne forventer et aktiv for at tjene eller tabe i gennemsnit over en given periode. Mere præcist er det summen af ​​alle mulige finansielle resultater af et aktiv, som er vægtet med sandsynligheden for outcomeâ € s begivenhed. Nemt beregnet ved hjælp af et træ diagram, hvis et aktiv har en 70 procent chance for at tjene 6 procent og en 30 procent chance for at tjene 9 procent på et år, så det forventede afkast af aktivet opgøres som 6,9 procent. De renter, udbytter og kursgevinster og tab af aktiver påvirker deres forventede afkast. Også kaldet den gennemsnitlige afkast, er det en investorâ € s bedste indikator for fremtidige markedsadfærd.

Faktiske Versus forventet afkast

I modsætning til et forventet afkast, en faktiske afkast er de rapporterede, at et aktiv vundet eller tabt i løbet af en given periode. Et samlet afkast er en assetâ € s faktiske afkast over en investeringshorisont, herunder reinvestering satser. Det er meget usandsynligt, at en assetâ € s faktiske afkast vil være nøjagtig den samme som det forventede afkast, så et aktiv anses for "i drift", hvis de faktiske og forventede afkast er tilstrækkelig tæt. Hvis et aktiv er blevet væsentligt underperformet eller bedre end den forventede afkast, så kaldes det en unormal afkast, som kunne opstå på grund af fusioner, renteændringer, eller retssager, som alle påvirker det pågældende aktiv i stedet for markedet som helhed.

Beregningsmetoder

For at opdage og udnytte unormale afkast, investorerne er afhængige af en række forskellige metoder til præcist at forudsige det forventede afkast af et aktiv. Udover trædiagram beregning tidligere nævnt, en anden simpel metode er at tage historiske middelværdi af tidligere årlige afkast. Den historiske middelværdi er ikke en dårlig vurdering, hvis en virksomhed har en lang historie, har nøjagtige historiske data, og har gjort nogle ændringer i sin struktur, politikker og strategier. På den anden side, er beregningen ikke hensyn volatilitet, hvilket er et mål for prisudsving investeringsmuligheder fra år til år, og derfor er en temmelig primitiv skøn.

Risikofrie aktiver

Nogle økonomer har bemærket, at risikofrie aktiver, såsom obligationer, har uforklarlige, lavere, langsigtede samlede afkast end mere volatile aktiver såsom aktier. Som et resultat, kan risikofrie aktiver en negativ indvirkning på beregningen af ​​et forventet afkast. Økonomerne Edward C. Prescott og Rajnish Mehra kaldte dette fænomen "equity premium puzzle", som økonomer har kæmpet for at forstå. Egenkapital præmie er merafkastet der er tilovers, når risikofrie assetsâ € afkast fratrækkes det forventede markedsafkast. Moderne økonomiske modeller som Capital Asset Pricing Model (CAPM) forsøg på at løse egenkapitalen præmie puslespillet ved at estimere det forventede afkast på risikofrie aktiver forskelligt fra risikofyldte aktiver. Modellen tager højde for volatiliteten i risikofyldte aktiver og deres følsomhed over for ændringer i markedet.


© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com