Hvad er en administrativ Budget?

En administrativ budget er en finansieringsplan for den administrative side af en forretning for en regnskabsperiode ligesom kvartal eller år. Det omfatter omkostninger, der ikke er direkte forbundet med produktion af varer og tjenesteydelser. Styring budgetter er afgørende for virksomheder i alle størrelser, som et stort budget kan spise op overskud og gøre det vanskeligt for en virksomhed at vokse. Hvis en virksomhed offentligt handles, det har også en forpligtelse til at beskytte aktionærerne med fornuftig budgettering, og i nogle tilfælde virksomheder kan have en juridisk forpligtelse til at videregive det administrative budget.

Dette dokument indeholder en detaljeret oversigt over forventede udgifter til støtteforanstaltninger i forbindelse med erhvervslivet, der spænder fra juridiske tjenesteydelser til sekretariatsbistand lønningslisten. Det administrative budget definerer en række afdelinger og deres funktioner, og diskuterer fondens tildelinger til rådighed for dem. Størrelsen af ​​dette budget kan variere, afhængigt af selskabet; nogle virksomheder har meget høje tilknyttede faste omkostninger, mens andre har udgifter koncentreret direkte i produktionen.

Visse organisationer skal oplyse om deres driftsbudget. I regeringer, der værdsætter åbenhed, dette dokument til rådighed for gennemgang af skatteyderne, og folk kan fremsætte bemærkninger. Børsnoterede virksomheder har brug for at diskutere budgettering i årsrapporter og andre erklæringer. Ligeledes skal registrerede velgørende organisationer vise, hvordan de bruger deres midler, og en stor administrativ budget kan være afskrækkende på donorer, der ønsker at se hovedparten af ​​deres midler koncentreret om levering af varer og tjenesteydelser til de trængende.

Planlægning et administrationsbudget kan tage uger eller måneder. Virksomheden skal være i stand til at forudse omkostningerne så præcist som muligt, og kan faktor i spørgsmål som inflationære spikes. Det udstikker mål for regnskabsperioden, og kan diskutere disse i budgettet. For eksempel kan den juridiske afdeling budget ekspandere, fordi en virksomhed er ved at forberede et nyt produkt, der kræver juridisk konsultation og dermed udgifterne er berettigede. Hvis en virksomhed ikke kan forklare en pludselig spring i administrative udgifter, kan dette udgøre kommunikation eller problemer effektivitet inden virksomhedens administration.

Revisorer, analytikere og andre kan høre et administrationsbudget fra et tidligere regnskabsår til orientering. Opadgående kryber i de administrative omkostninger tendens til at blive et problem over tid og nogle gange disse budgetter bliver oppustet. I disse situationer, personale har brug for at sidde ned for at bestemme, hvordan man mest effektivt skære budgettet til at opfylde de administrative behov og samtidig koncentrere midlerne til andre formål. Dette kunne omfatte afdelingerne omstrukturering og andre foranstaltninger til at øge effektiviteten og skære ned på omkostningerne i forbindelse med administrative opgaver.

  • Revisorer kan høre forudgående administrative budgetter til orientering.
  • Fabrikker har ofte flere ledende medarbejdere, hvis løn er medtaget i det administrative budget.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com