Populære FileMaker scriptfunktioner

En funktion fortæller FileMaker hvad der videre skal udføre, og der er en masse funktioner til rådighed. Tag et kig på de mest brugte funktioner og en kort forklaring, når man bygger scripts i FileMaker Pro:

Funktion Beskrivelse
Gå til Layout Belastninger og viser en specifik layout
Gå til Record / Anmodning / side Belastninger og viser en bestemt post, anmodning eller side
Gå til Field Sætter fokus på et bestemt område
Gå til næste felt Sætter fokus på det næste felt i layoutet tabuleringsrækkefølgen
Gå til forrige felt Sætter fokus på det forrige felt i layoutet tabuleringsrækkefølgen
Set Field Gemmer en værdi i feltet
Ny Record / Request Opretter en ny post i den aktuelle tabel
Slet Optag / Request Sletter den aktuelle post
Flyt / Resize vindue Indstiller position og størrelse af det aktuelle vindue
Vis / Skjul status Area Slår Skjul eller visning af statusområdet
Indtast Browse Mode Sætter det aktuelle layout i Browse Mode
Indtast Find tilstand Sætter det aktuelle layout i Find-mode
Indtast Skærmvisningstilstand Sætter det aktuelle layout i Preview

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com