Hvad er en Waste Management System?

Et affaldssystem henviser typisk til en bestemt teknik, strategi, eller enhed, der bruges til behandling af affaldsmaterialer. Dette kan omfatte indsamling, transport, genbrug, bortskaffelse eller forarbejdning af affald. Brugen af ​​affaldssystemer varierer alt efter både den slags affald, der skal behandles, og målsætningerne for selve behandlingen. Generelt affaldshåndteringssystemer forsøger at dæmme op for spild af årsager såsom trusler mod folkesundheden, miljøet eller generelle udseende en placering.

Udtrykket affald generelt indebærer en uønsket eller ubrugelig materiale, som bevidst kasseret af brugerne. Klassifikation af forskellige affaldstyper omfatter menneskeligt affald, industriaffald, farligt affald, eller biologisk nedbrydeligt affald. Specifikke definitioner på affald er blevet skrevet ind i loven af ​​organisationer som De Forenede Nationer (FN) og Den Europæiske Union (EU), for effektivt at klassificere affald og minimere de miljømæssige, sociale eller økonomiske negativer, forsømmelse af affaldshåndtering kan forårsage.

Affaldshåndteringssystemer varierer efter sociale, kulturelle og teknologiske normer. I de industrialiserede lande, der typisk standard strategier for behandling af affald. Affaldssystemer såsom lossepladser forsøger at begrave affald under jorden eller separat affald inden for rammerne af et lukket område. Forbrænding brænder affaldsmateriale anvendelse af høje temperaturer, og kan også anvendes til at konvertere den forbrændte affald til brugbar energi kilder.

Genbrug er en fælles affaldshåndtering strategi. Den kan bruges til både miljømæssige og sociale fordele. En genanvendelse af affald management system kan være så simpelt som specifikt markeret beholdere til bortskaffelse af genanvendelige materialer. Disse farvede placeringer almindeligvis findes i de fleste vestlige lande.

Et affaldssystem kan også opfattes som en strategi for at undgå eller reducere affald. Disse typer af systemer er forebyggende og ser til at styre produktionen af ​​affald. Juridiske begrænsninger kan begrænse den industrielle produktion af affald fabrikker. Indførelsen i det offentlige bevidsthed økologisk fordel adfærd for at producere en grønnere verden også er et eksempel på et affaldssystem, som sætningen, "reducere, genbruge, genanvende."

Farligt affald kræver egne specifikke affaldshåndteringssystemer i henhold til de potentielle offentlige og miljømæssige sundhedsrisici, de kan forårsage. Disse affaldshåndtering systemer er i forhold til den type af farligt affald, der behandles. De indarbejde begreber som forbrændingsanlæg eller genbrug for oprydning.

  • Medicinsk affald håndteres ved forbrænding eller sterilisering materialerne til at dræbe bakterier.
  • En affaldsbehandling håndterer typisk genanvendelse.
  • Et affaldssystem henviser til en bestemt teknik, strategi eller enhed, der bruges til behandling af affaldsmaterialer.
  • Trash samling er en del af et affaldssystem.

© 2021 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com