SAS Procedurer og deres placering i SAS Enterprise Guide

Opgaverne i SAS Enterprise Guide og SAS Add-in til Microsoft Office dækker en bred vifte af SAS kapaciteter. Disse SAS opgaver er nemme at bruge grænseflader, der skaber SAS programmer til at gøre deres arbejde. Programmerne opfordrer SAS procedurer, hvor hver procedure repræsenterer en specialiseret kapacitet. Og for at gøre det endnu mere interessant, SAS (virksomheden) giver disse procedurer i produktpakker, som skal særskilt licens for kunderne at bruge dem. Med alt dette på arbejdet, kan det være svært at holde styr på hvilke opgaver bruger hvilke procedurer, der har brug som SAS-produkter.

Nedenstående tabel indeholder det hele ud for dig: alle de opgaver, hvordan du finder dem i menuen, hvilke procedurer de anvender, og som SAS-produkter er involveret.

Opgave Menu Location SAS Procedurer SAS Products
Importer data (Excel) Fil → Importer data DATA trin; IMPORT Base SAS
Åbent oplysninger Kort Fil → Åbn DATA trin Base SAS
Lineære Modeller Opgaver → ANOVA GLM SAS / STAT
Blandet Modeller Opgaver → ANOVA BLANDET SAS / STAT
Ikke-parametrisk One-Way ANOVA Opgaver → ANOVA NPAR1WAY SAS / STAT
One-Way ANOVA Opgaver → ANOVA ANOVA; GPLOT SAS / STAT; SAS / GRAPH
t-test Opgaver → ANOVA TTEST SAS / STAT
CDF Plots Opgaver → Capability EVNE SAS / QC
Histogrammer Opgaver → Capability EVNE SAS / QC
PP Plots Opgaver → Capability EVNE SAS / QC
Sandsynlighed Plots Opgaver → Capability EVNE SAS / QC
QQ Plots Opgaver → Capability EVNE SAS / QC
Box Chart Opgaver → Kontrolpanel Charts Shewhart SAS / QC
c Chart Opgaver → Kontrolpanel Charts Shewhart SAS / QC
Individuelle målinger Chart Opgaver → Kontrolpanel Charts Shewhart SAS / QC
Middel og Range Chart Opgaver → Kontrolpanel Charts Shewhart SAS / QC
Middelværdi og standardafvigelse Chart Opgaver → Kontrolpanel Charts Shewhart SAS / QC
np Chart Opgaver → Kontrolpanel Charts Shewhart SAS / QC
p Chart Opgaver → Kontrolpanel Charts Shewhart SAS / QC
U Chart Opgaver → Kontrolpanel Charts Shewhart SAS / QC
Append Table Opgaver → data SQL Base SAS
Sammenlign data Opgaver → data SAMMENLIGN Base SAS
Opret Format Opgaver → data FORMAT Base SAS
Datasæt attributter Opgaver → data Datasæt Base SAS
Slet datasæt og formater Opgaver → data SLET Base SAS
Hent datafiler til PC Opgaver → data SQL Base SAS
Filter og Sort Opgaver → data SQL Base SAS
Query Builder Opgaver → data SQL Base SAS
Stikprøve Opgaver → data SURVEYSELECT SAS / STAT
Rank Opgaver → data RANK Base SAS
Sorter data Opgaver → data SORT Base SAS
Split kolonner Opgaver → data TRANSPOSE Base SAS
Stack kolonner Opgaver → data TRANSPOSE Base SAS
Standardiser data Opgaver → data STANDARD Base SAS
Tabel Analysis Opgaver → data FREQ Base SAS
Transpose Opgaver → data TRANSPOSE Base SAS
Upload af data til SAS Server Opgaver → data SQL Base SAS
Importer fra SPSS Opgaver → data IMPORT SAS / ACCESS Interface til PC filformater
Importer fra JMP Opgaver → data IMPORT SAS / ACCESS Interface til PC filformater
Importer fra Stata Opgaver → data IMPORT SAS / ACCESS Interface til PC filformater
Karakterisere Guiden data Opgaver → Beskriv INDHOLD; Univariat; FREQ SAS / STAT
Distribution Analysis Opgaver → Beskriv Univariat SAS / STAT
List data Opgaver → Beskriv PRINT Base SAS
List Report Opgaver → Beskriv RAPPORT Base SAS
One-Way Frekvenser Opgaver → Beskriv FREQ Base SAS
Resumé Statistik Opgaver → Beskriv MIDLER Base SAS
Resumé Tabeller Opgaver → Beskriv Tabulate Base SAS
Grundareal Opgaver → Graph GPLOT SAS / GRAPH
Søjlediagram Opgaver → Graph GCHART SAS / GRAPH
Bar-linje Chart Opgaver → Graph GBARLINE SAS / GRAPH
Box Plot Opgaver → Graph GPLOT SAS / GRAPH
Bubble Plot Opgaver → Graph GPLOT SAS / GRAPH
Contour Plot Opgaver → Graph GCONTOUR SAS / GRAPH
Opret Map Feature Table Opgaver → Graph GPROJECT SAS / GRAPH
Donut Chart Opgaver → Graph GCHART SAS / GRAPH
Linje Plot Opgaver → Graph GPLOT SAS / GRAPH
Kort Graph Opgaver → Graph GMap SAS / GRAPH
Pie Chart Opgaver → Graph GCHART SAS / GRAPH
Radar Chart Opgaver → Graph GRADAR SAS / GRAPH
Scatter Plot Opgaver → Graph GPLOT; G3D SAS / GRAPH
Surface Plot Opgaver → Graph G3D SAS / GRAPH
Tile Chart Opgaver → Graph GTILE SAS / GRAPH
Model Scoring Opgaver → Model Scoring INGEN SAS Enterprise Miner
Canonical Korrelation Opgaver → Multivariate CANCORR SAS / STAT
Cluster Analysis Opgaver → Multivariate CLUSTER, træ, FASTCLUS SAS / STAT
Korrelationer Opgaver → Multivariate CORR Base SAS
Diskriminantanalyse Opgaver → Multivariate Diskrimine SAS / STAT
Faktoranalyse Opgaver → Multivariate FACTOR SAS / STAT
Hovedkomponenter Opgaver → Multivariate PRINCOMP SAS / STAT
Pareto Chart Opgaver → Pareto Pareto SAS / QC
Generaliserede Lineære Modeller Opgaver → Regression GENMOD SAS / STAT
Lineær regression Opgaver → Regression REG SAS / STAT
Logistisk regression Opgaver → Regression LOGISTIC SAS / STAT
Lineær regression Opgaver → Regression NLIN SAS / STAT
Life Tables Opgaver → Survival Analysis LIFETEST SAS / ETS
Proportionel risiko Opgaver → Survival Analysis PHREG SAS / ETS
ARIMA modellering og fremskrivning Opgaver → Time Series ARIMA SAS / ETS
Grundlæggende Forecasting Opgaver → Time Series PROGNOSE SAS / ETS
Opret tidsseriedata Opgaver → Time Series Timeseries SAS / ETS
Prognose Studio Opret guiden Project Opgaver → Time Series Prognose Studio SAS Forecast Server
Guiden Forecast Studio Open Project Opgaver → Time Series Prognose Studio SAS Forecast Server
Prognose Studio Wizard Override Opgaver → Time Series Prognose Studio SAS Forecast Server
Forbered tidsseriedata Opgaver → Time Series EXPAND SAS / ETS
Regressionsanalyse af paneldata Opgaver → Time Series TSCSREG SAS / ETS
Regressionsanalyse med Autoregressive Fejl Opgaver → Time Series AUTOREG SAS / ETS
Opdater Bibliotek Metadata Værktøj Metalib Base SAS
Tildel Projektbiblioteket Værktøj LIBNAME Base SAS

© 2021 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com