Hvad er Krav Litigation?

Selvom ordene kan bruges til at beskrive andre typer krav, at udtrykket "hævder retssager" bruges normalt til at henvise til tvister, der opstår mellem et forsikringsselskab og den forsikrede, eller mellem et forsikringsselskab og en person, der blev såret af en forsikret. Forsikringsselskaber har pligt til at betale krav, der opstår ud af ulykker, der er omfattet i henhold til policen forsikring købt af den forsikrede. I nogle tilfælde forsikringsselskabet nægter ansvar for de skader, i hvilket tilfælde hævder retssager bliver en mulighed. Hvis den forsikrede, eller nogen såret af handlinger den forsikrede, filer en retssag for at sikre erstatning for de skader, som forsikringsselskabet nægtet, så parterne siges at være engageret i erstatningssager.

Det mest almindelige eksempel på et krav, der kan ende i retssager er en bilulykke. I de fleste jurisdiktioner, er drivere forpligtet til at foretage ansvarsforsikring i tilfælde af at de viser sig at være ansvarlig for en kørende ulykke. Hvis personerne i den bil, der var involveret i kollisionen er uvillige til at acceptere en out-of-retsforlig for deres skader, eller hvis forsikringsselskabet nægter ansvar, så forsikringsselskabet skal føre proces kravet.

I virkeligheden erstatningssager ledelse ofte begynder længe før en retssag er gemt. Mens nogle påstande indgivet af en forsikret eller en skadelidt afvikles nemt og hurtigt, mange er ikke. Når det viser sig, at den sikrede eller skadelidte ikke er villig til at acceptere en indledende tilbud om erstatning af et forsikringsselskab, forsikringsselskabet hænder typisk er tilfældet ud til deres fordringer management afdeling. Det krav management afdeling består ofte af mindst en advokat og en række påstande specialister. Jobbet af fordringer ledelsesteam er at undgå egentlige krav retssager.

Hvis retssager bliver uundgåelig, så kravet er typisk overdraget til advokat for forsikringsselskabet. Omkostningerne ved erstatningssager kan være ganske høj for forsikringsselskabet, når en egentlig retssag er indgivet. Forsikringskrav retssager og derfor indledt af klageren eller skadelidte, arkivering krav mod den ansvarlige part. Teknisk set skal retssagen være indgivet mod den forsikrede, ikke forsikringsselskabet; Men forsikringsselskabet ofte har en forpligtelse til at yde juridisk rådgivning og til at forsvare den forsikrede. Hvis retssagen ikke er afviklet i løbet af retstvisten, så sagen vil rejse tiltale og en dommer eller jury vil afgøre ansvar.

  • Hvis retssager bliver uundgåelig, så kravet er typisk overdraget til advokat for forsikringsselskabet.
  • En tvist mellem et forsikringsselskab og dets forsikringstagere kan berettige erstatningssager.

© 2021 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com