I lov, hvad er Support Lateral?

Støtte Lateral er et juridisk begreb involverer tilstødende jordejere. Ifølge loven er grundejere ret til naturlig fysisk støtte fra de egenskaber, der grænser op deres. Hvis nogen gør væsentlige ændringer til en bolig, der forårsager skader på en nærliggende ejendom, kan den berørte ejendomsejere anlægge sag i retten. Således behøver folk til at være forsigtige, når de er involveret i aktiviteter, der kan forårsage tingskader ved siden af.

Et klassisk eksempel på en situation, hvor sidestøtte kommer op i udgravninger. Grundejere kan grave til at skabe kældre, lå underjordiske forsyningsselskaber, eller til andre formål. Under udgravninger, folk forpligtet til at oprette støttemure og træffe andre foranstaltninger til at beskytte naboejendommen. Hvis grave årsager nedsynkning og sammenbrud ved siden af ​​og den næste dør nabo kan vise, at grave var årsagen, vil grundejeren gennemføre udgravninger være juridisk ansvarlig.

Ressourceudvinding er en anden sammenhæng, hvor sidestøtte bliver vigtig. Folk kan grave brønde giver adgang til et grundvandsmagasin eller indskud af ressourcer som olie og mineraler. Der skal træffes foranstaltninger under ressourceudvinding at forhindre nedsynkning af de omkringliggende ejendomme. Hvis en grundejer leaser ressourceudvindingsprocesserne til en anden part, er ansvarlig for at overholde loven og sikre, at de omkringliggende ejendomme ikke fratages deres sidestøtte.

Lovene om sidestøtte erkende, at mens grundejere har ret til at bruge deres egen jord, som de vil, visse aktiviteter kan påvirke naboejendomme. Ligesom folk ikke får lov til at deltage i forurenende aktiviteter, selv på privat ejendom, fordi disse aktiviteter skader naboerne, kan folk ikke underminere den laterale støtte fra en tilstødende ejendom, selv med fuldt tilladte aktiviteter, såsom udgravning at lave en kælder.

Spørgsmålet om sidestøtte med udgravninger kan være en særlig stor problem i byområder. Lot linjer er ofte stramt, og det er meget let at forårsage skader på en tilstødende ejendom med aktiviteter som at grave ud en kælder til en høj stigning. Hvornår er planlagt nye strukturer, virksomheden fører tilsyn med byggeriet normalt udvikler omfattende planer for opbygning støttemure love og overvågning betingelser på stedet for ethvert tegn, at lateral støtte til naboejendomme undergraves.

Dette koncept i loven er designet til at beskytte interesserne for alle grundejere ved at stave det ansvar tilstødende lodsejere har til hinanden. Der er en række andre love, der vedrører mennesker, der ejer naboejendomme.


© 2019 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com