Afrunding Numbers

Excel indeholder en række indbyggede regnearksfunktioner til afrunding numre. Den nøjagtige funktion, du skal bruge, afhænger af, hvad du behøver at gøre med en værdi.

Den første funktion regnearket er rund. Denne funktion giver dig mulighed for væsentlige runde til nogen magt af ti. Syntaksen er som følger:

= ROUND (num, cifre)

Den num argument er det nummer, du vil runde, mens cifre angiver, hvor mange cifre du vil have resultatet afrundet til. Hvis cifre er en positiv værdi, så er det er antallet af decimaler kan bruge, når afrunding. Så hvis cifre er 3, så num afrundes til tre decimaler. Hvis cifre er nul, så ROUND returnerer et afrundet hele tal. Hvis cifre er et negativt tal, så ROUND returnerer et tal afrundet til det antal tiere repræsenteret ved cifre. Så hvis cifre er -2, så ROUND returnerer et tal afrundet til nærmeste 100.

To andre regnearksfunktioner, der returnerer afrundede værdier er ROUNDUP og RUND.NED. Disse funktioner bruger de samme argumenter som runde og opfører sig næsten ens. Den eneste forskel er, at ROUNDUP altid runder num op, hvilket betyder væk fra 0. ROUNDDOWN er det modsatte, altid afrunding nedad mod 0.

ExcelTips er din kilde til omkostningseffektiv Microsoft Excel træning. Dette tip (11230) gælder for Microsoft Excel 2007 og 2010. Du kan finde en version af dette tip for den ældre menu interface Excel her: Afrunding Numbers.


© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com