Hvad er et varemærke Værdiansættelse?

Værdiansættelse Trademark er den proces, hvorved varemærker eller immaterielle aktiver, værdiansættes, ofte monetarily. Værdiansættelse af varemærker kan være afgørende for mange business interaktioner, herunder salg og fusioner, licensaftaler bestemmelser og konkurs fordringer. Kendskab til værdi og, lige så vigtigt, kan ændringen i værdien af ​​et varemærke også støtte i regnskabsaflæggelsen.

Et varemærke skaber værdi ved at inspirere loyalitet, at påvirke indkøb, og øge muligheden for at opkræve højere priser. Ud over at skabe markedsværdi, kan varemærker blive omregnet i penge til at øge kapital gennem licenser eller sikkerhedsstillelse. Et varemærke kan være et navn, mærke eller logo. Værdiansættelse Trademark er derfor vigtigt ved vurdering markedsværdi, billede og finansielle formåen.

Som enhver intellektuelle eller ikke-monetære aktiver, er vanskelige at værdiansætte fordi der er mange måder at beregne denne værdi varemærker. Varemærker, for eksempel ikke stå alene, og deres værdi afhænger direkte af andre aktiver, herunder den vare eller tjenesteydelse, der tilbydes af organisationen. Selv om det derfor ville være nyttigt at have en universel måde at gennemføre værdiansættelse varemærke, kan metoder være industrien og endda business specifikke.

Værdiansættelsesmetoder vælges ved først at vurdere værdiansættelse formål; beregninger for regnskabsaflæggelsen eller transaktioner kan være forskellige fra dem, der anvendes til retssager eller konkurs, f.eks. Mange af disse værdiansættelsesmetoder begynder med en historisk oversigt og profil af organisationen og dens varemærke. En historisk forståelse af virksomheden og varemærket kan hjælpe værdsættelse kilde vælge den mest hensigtsmæssige metode til værdiansættelse. Metoder derefter tage beskrivelse, aktivet brug, og dens publikum i betragtning, når udfylde en indledende baggrund.

En metode til at tillægge værdi til varemærker er gennem resultatopgørelsen tilgang. I denne tilgang er de tilbagediskonterede pengestrømme eller kapitalisering af indtjeningen metoder ofte til at vurdere værdien af ​​forventede fremtidige overskud på grund af varemærket. Denne beregning tager nutidsværdien af ​​fremtidige overskud.

Et marked tilgang til værdiansættelse varemærke sammenligner prisfastsættelsen af ​​lignende varemærker på markedet. Egenskaberne bruges til at sammenligne varemærker på tværs af organisationer varierer dog. Når sammenlignelige varemærker er blevet valgt, er en analyse af royalties og salgspriser anvendes til at bestemme markedspriserne for tilsvarende aktiver.

Omkostningerne tilgang til værdiansættelse varemærke forsøger at værdsætte varemærker ved at beregne omkostningerne det ville kræve at genskabe dem. Beregning omkostninger, dog ikke nødvendigvis udgør tilføjet eller tabt værdi, hvilket gør dette til en bestemt metode. En omkostningsberegning kan omfatte nutidsværdi historiske omkostninger ved oprettelsen varemærke.

Der er mange forskellige tilgange til værdiansættelse immaterielle aktiver, og værdiansættelse varemærke er blot ét eksempel. Uanset hvilken metode der anvendes, konsistens, forståelse og fuld offentliggørelse er vigtige. Mange virksomheder derfor opsøge en professionelt anerkendt tredjepart værdiansættelse, selv om dette ikke er altid nødvendigt.

  • En ansøgning om registrering af et varemærke.
  • Værdiansættelse af varemærker kan være afgørende for mange business interaktioner, herunder salg og fusioner, licensaftaler bestemmelser og konkurs fordringer.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com