Hvad er Federal Economic Development?

Federal økonomisk udvikling henviser specifikt til en regerings engagement i at fremme og fremme den økonomiske vækst i et helt land. Økonomisk vækst refererer til de aktiviteter inden for både den offentlige og den private sektor, der øger et lands bruttonationalprodukt (BNP). Politikker og regler, der er oprettet af den føderale regering kan fremme økonomisk vækst gennem skat incitamentsprogrammer, der leverer nødvendige infrastruktur, skabe uddannelsesmuligheder, hvilket gør bestræbelser på at tiltrække virksomheder, og sikker bevogtning konkurrence. Kollektivt, er sådanne bestræbelser og indgreb på markedet er kendt som føderal økonomisk udvikling.

Specifikke eksempler på føderal økonomisk udvikling omfatter skattepolitik, regulering af banksektoren, og subsidiering industrien til at fastholde prisstabilitet, for at nævne et par stykker. I USA, for eksempel visse industrier eller organisationer er forsynet med skattelettelser og en lavere beskatning sats i bytte for at skabe flere arbejdspladser for borgerne. Lokale myndigheder har givet matchende føderale midler til at betale for vedligeholdelse af mellemstatlige veje. I underudviklede nationer, hvor industrien og levestandard er lavere end industrialiserede nationer, føderal økonomisk udvikling i form af offentlige midler til jobtræning og regeringen finansiering sundhedsprogrammer.

Det påhviler de politiske beslutningstagere, ifølge nogle økonomiske teorier, til at arbejde aktivt på at forbedre og udvikle landets økonomi til gavn for borgerne. Levestandarden for de borgere, der er påvirket af faktorer som indkomst, adgang til sundhedspleje, karriere uddannelse, politisk stabilitet, og den samlede leveomkostninger. Gennem føderale initiativer for økonomisk udvikling, politikerne har mulighed for at påvirke markederne, fastlægger standarder og regulere socioøkonomiske faktorer som mindsteløn og boliger. Magt til at påvirke markederne på denne måde, i henhold til økonomiske teorier til fordel for statslig intervention, hjælper disse politikere skabe en økonomi, der er til gavn for borgerne.

Nogle økonomer hævder, at den økonomiske vækst skal drive den økonomiske udvikling, i modsætning til økonomisk udvikling kørsel økonomiske vækst. Derfor mange økonomer argumentere imod føderale økonomisk udvikling og fortaler begrænset statslig intervention i markedet. For eksempel statslige regler medvirke til at begrænse de importerede varer fra udenlandske nationer, som igen tilskynder udgifterne inden den lokale økonomi. På den anden side kan overregulering af regeringer begrænse væksten i import og eksport virksomheder og skade forholdet til handelsnationer, der køber landets eksportvarer.

Sammen med en sådan magt til at påvirke derfor kommer stort ansvar. Mens føderale økonomiske udvikling spiller en afgørende rolle i den økonomiske vækst, kan alt for meget indblanding fra regeringen have negative virkninger for andre komponenter som handel, udvikling af nye virksomheder, og privatforbruget. Til tider kan behovene hos en gruppe af borgere være i direkte modstrid med de behov, en anden gruppe af borgere. Som sådan skal regeringerne mildne bestræbelserne på at skabe økonomisk vækst med hensyn til gavn og fremtidige generationer.

  • Kan udvikles Infrastruktur at muliggøre en mere effektiv transport af varer inden for de nationale grænser og andre lande.
  • Federal økonomisk udvikling henviser specifikt til en regerings engagement i at fremme og fremme den økonomiske vækst i et helt land.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com