Hvad er de forskellige typer af Environmental Protection love?

Miljølove beskyttelse er en forholdsvis ny form for lovgiver eller politikker, der har til formål at beskytte de naturlige ressourcer i Jorden. De fleste love miljøbeskyttelse behandle forbedre vedligeholdelsen og bæredygtig udnyttelse af luft, vand og jord. Disse love tager mange forskellige former og kan skabes gennem en række juridiske processer.

Internationale love miljøbeskyttelse ofte tage form af multinationale traktater eller aftaler mellem en gruppe af lande. Et eksempel på en international lov er Kyoto-protokollen, som er blevet ratificeret i næsten 200 lande. Kyoto-protokollen er en aftale om at reducere udledningen af ​​drivhusgasser, herunder kuldioxid og metan. Ligesom mange multinationale traktater, blev Kyoto-protokollen fremmes gennem FN som led i et forsøg på at skabe sammenhængende lovgivning miljøbeskyttelse, som kan have en global effekt.

Nogle internationale miljølove er resultatet af internationale domstole. Organisationer som Den Internationale Domstol (ICJ) gives magt til at herske over medlemslande i spørgsmål om visse tvister, der krydser grænser. Selv om disse domme er vanskelige at håndhæve, kan vilje ICJ og lignende retslige organisationer hjælpe med at oprette præcedens for forvaltningen af ​​sådanne sager.

Regionale eller nationale love miljøbeskyttelse kan fokusere både på at bevare de naturlige ressourcer i styret område og i verden generelt. Disse love er ofte formuleret og håndhæves gennem en national organisation, som Miljøstyrelsen i USA. Nationale love er typisk lettere at håndhæve end internationale traktater eller afgørelser, som den regionale regering har ofte ret til at straffe overtrædere. Overtrædelser af love miljøbeskyttelse kan resultere i store bøder og sanktioner, samt åbne overtrædere op til retssager fra offentligheden.

Der er flere forskellige områder, som miljølove kan klare. Korrekt vedligeholdelse af luft er en væsentlig del af miljølovgivningen, der ofte indebærer regler om emissioner, luftforurening og fremstillingspraksis. Vand love kan styre både fersk og salt vand, og ofte beskæftiger sig med afstrømning fra industrien, krav restaurering, og brugsrettigheder. Dyreliv og vildmark love er typisk til formål at forhindre økosystemet forstyrrelser ved at forhindre indgreb i de naturlige frekvenser, dyrene, begrænsning skovhugst og lignende projekter i skrøbelige områder, og beskytte truede arter fra krybskytteri eller tab af levesteder.

Miljølove beskyttelse møder en del kritik fra næsten alle retninger. Mens miljøaktivister tyder lovene ikke går langt nok og blot bremse destruktiv praksis i stedet for at stoppe dem, repræsentanter for erhvervslivet ofte hævder, at miljølovgivningen begrænser avancer og øge udgifterne, øge virksomhedernes sværere at køre og mere vanskeligt at opretholde. Ikke desto mindre er disse konstant skiftende love fortsætte med at vokse i omfang og rækkevidde, da de fleste videnskabelige eksperter enige planeten ledes mod en alvorlig ressource krise i fremtiden.

  • Love Miljøbeskyttelse kan regere skov skovhugst.
  • Luftforurening fra fabrikker er et alvorligt miljøproblem.
  • En skov økosystem.
  • A retsbygningen.

© 2022 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com