Hvad er de forskellige typer af økonomisk udviklingsinitiativer?

Initiativer Økonomisk udvikling er indsatsen for at forbedre et områdes økonomi og levestandard for dens beboere. Fællesskaber, stater og hele nationer gør dette ved at omfavne initiativer til forbedring af infrastruktur, uddannelse og arbejde færdigheder, sundhed og sikkerhed, miljøkvalitet og områdets evne til at konkurrere med sine naboer i forbindelse med sådanne spørgsmål. Mens den økonomiske udviklingsinitiativer tendens til at have lignende mål, bør de metoder, der anvendes for at nå disse mål skræddersys til et bestemt område. Planer for gennemførelse af initiativer for økonomisk udvikling også bør overveje langsigtede mål, fordi en sådan udvikling har en tendens til at tage tid.

Blandt de forskellige økonomiske udviklingsinitiativer er dem, der har til formål at forbedre de menneskelige ressourcer i et land ved at fokusere på uddannelse og erhvervsuddannelsesmuligheder. Sådanne initiativer vil se på antallet af elever i grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser og har til formål at øge antallet af studerende i fuldtidsuddannelse, begyndende på det primære niveau. Denne type initiativer ville se på at øge de ressourcer til rådighed for undervisere, såsom skolebygninger, andre faciliteter og lærebøger. En anden faktor i denne politik vil være uddannelse af ekstra lærere til at påtage sig opgaven. En strategi for menneskelige ressourcer også kan indebære initiativer til bedre sanitet og sundhed for at sikre, at befolkningen i landet er egnet til arbejde.

Alternative initiativer økonomisk udvikling, der kunne gennemføres sideløbende med en strategi for menneskelige ressourcer kan indebærer anskaffelse eller udvikling af teknologi til at gøre industrien og landbruget mere effektivt. Dette kan opnås ved køb af relevant teknologi fra udlandet eller tilskyndelse til teknologioverførsel fra udenlandske selskaber. Landet kunne gøre forhold såsom skattelettelser eller frihandelsområder gunstige for udenlandske aktiviteter og omfatter yderligere skattelettelser, hvor teknologioverførsel er en del af kontrakten. Udenlandske virksomheder kan tilskyndes til med lokale virksomheder til at indgå partnerskaber, der involverer en vis overførsel af teknologi eller strategi kan indebære countertrade og opvejes af, hvor den udenlandske virksomhed opfylder yderligere kontrakter for landet.

En anden type udviklingsstrategi indebærer at udvikle de relevante politiske og økonomiske institutioner til at skabe et gunstigt klima for erhvervslivet. Sådanne politiske institutioner kan tage sigte på at bringe den sociale stabilitet og en stærkere retssystem stand til at forsvare retten til privat ejendom og retten til virksomhederne til at forsvare ejerskab til aktiver, herunder intellektuel ejendomsret. Økonomiske institutioner som centralbanken kunne gives de nødvendige beføjelser til at føre tilsyn med økonomien og skabe en levedygtig banksystem. Internationale forhandlinger kunne sigte mod at mindske toldbarrierer og sikre, at udenlandske virksomheder er beskyttet mod ekspropriation af aktiver eller dobbeltbeskatning.

  • Foretage et attraktivt erhvervsklima kan indebære forbedring af infrastrukturen.
  • Langsigtede økonomiske udviklingsinitiativer kan arbejde på at forsøge at slippe af med sociale problemer i samfundet.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com