Hvad er en corporate revisionsudvalg?

En corporate revisionsudvalg er en gruppe af mennesker, som regel fra bestyrelsen, der fører tilsyn, hvis regnskaber, finansiel rapportering, overholdelse af lovgivning og offentliggørelse af finansielle oplysninger. Selskaber, der handles offentligt på en fondsbørs er forpligtet ved lov til at rapportere og videregive disse finansielle oplysninger til aktionærerne. Typisk vil en corporate revisionsudvalg hyre eksterne konsulenter til at bistå sig. Ansvar en corporate revisionsudvalg omfatter regelmæssig anmeldelser af finansielle rapporter, kommunikere med den øverste ledelse til at gennemføre ny regnskabspraksis eller bestemmelser, og om nødvendigt, leje en ekstern konsulent til at foretage en særlig undersøgelse om nogen uregelmæssige eller ulovlige regnskabsaktiviteter hævdes eller identificeret .

En af de primære roller revisionsudvalget er tilsyn med regnskabsaflæggelsesprocessen og hvordan den finansielle oplysninger videregives. Udvalgets medlemmer skal informeres, proaktiv, ansvarlig, og villig til at undersøge alle påståede eller faktiske regnskabsmæssige uregelmæssigheder og ulovlig aktivitet i organisationen. Revisionsudvalg gennemgå års- og kvartalsrapporter, overvåge overholdelse af love og regler, og rapportere om væsentlige finansielle spørgsmål. Virksomhedens revisionsudvalg har myndighed til at udfordre enhver tvivlsom forvaltningsprocedurer eller metoder, navnlig inden for nøje regnskabsføring, risikostyring og økonomisk ansvar.

De regler og procedurer, der anvendes til at træffe beslutninger, der påvirker selskabet skal sikre det bedst mulige resultat eller succes og samtidig opretholde en balance med de ønsker og behov, aktionærerne i det overtagne selskab. Revisionsudvalg blev udviklet på grund af faldende offentlige og aktionær tillid selskaber. Der er indført nye metoder til ansvarlighed, herunder virksomhedernes revisionsudvalg, som en måde at sætte en stopper for ulovlige eller uprofessionel virksomhed. Medlemmer af disse udvalg har en betroede pligt til at sikre selskabet lærer og følger bedste regnskabspraksis, undgår interessekonflikter, og vogter den finansielle stabilitet i organisationen.

En udvendig revisor kan lejes og overvåges af virksomhedens revisionsudvalg. Denne revisor er normalt ansvarlig over for både virksomhedernes revisionsudvalg og bestyrelsen. I USA, Sarbanes-Oxley Act kræver eksterne revisorer er lejet af børsnoterede amerikanske selskaber at rapportere direkte til revisionsudvalget. De aktiviteter og forholdet mellem virksomhedernes revisionsudvalg og den eksterne revisor er reguleret af styrende myndigheder såsom Securities Exchange Commission (SEC) og New York Stock Exchange (NYSE). Alle de pligter og ansvar virksomhedernes revisionsudvalg samt alle resultater af de eksterne revisorer er designet til at gøre virksomheder mere ansvarligt over for aktionærerne og for at bevise overholdelsen af ​​relevante forskrifter.

  • Finansiel revision mandat fra statslige og føderale reguleringsorganer.
  • En af de primære roller revisionsudvalget er tilsyn med regnskabsaflæggelsesprocessen og hvordan den finansielle oplysninger videregives.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com