Hvad er Bond Energy?

Bond energi er et begreb, der anvendes i kemi til at beskrive den mængde energi, der kræves for at adskille de kemiske bindinger mellem atomerne. Den defineres som den mængde varme energi, der kræves for at bryde en bestemt mængde af obligationer af en type og er udtrykt som kJ per mol obligationer (kJ / mol). En muldvarp er en konstant, der er lig med 6,02 x 10 23 atomer eller molekyler af et bestemt stof. Obligationen energi af en bestemt obligation afhænger af obligationer, og nogle er meget stærkere end andre. Ionbindinger, der dannes ved overførsel af elektroner fra et atom til et andet er generelt den stærkeste, og hydrogenbindinger er svagest.

Nogle kemikere og tekster refererer til den nødvendige energi til at bryde obligationer fra hinanden som obligation dissociation energi, nogle gange udtrykt som en negativ værdi, og den nødvendige energi til at danne de obligationer som obligation energi, udtrykt som en positiv værdi, men det er først og fremmest et spørgsmål om semantik som de absolutte beløb er identiske for en given obligation. Den samme mængde energi frigives, når der dannes obligationer som skal anvendes til at bryde dem. Dette kan skabe forvirring, men det udtryk obligation dissociation energi og obligationer energi bruges undertiden i flæng. Den væsentligste forskel er brugen af ​​den ene eller den anden til at beskrive, hvad slags reaktion, der sker, ikke den mængde energi involveret.

Den type obligation er ikke den eneste afgørende faktor for obligation energi. For eksempel kan en enkelt ionbinding mellem et par af atomer har en anden binding energi end en enkelt ionbinding mellem et andet par af atomer af forskellige typer. Ionbindinger tendens til at være stærkere end andre obligationer og har en højere binding energi, men de stærkeste kovalente bindinger, hvor atomer deler elektronpar, kan have højere binding energi end den svageste af ionbindinger.

Kemikere bruger obligation energi til at beregne specifikke oplysninger om bestemte kemiske reaktioner. De kan også bruge arkiverede data om bindingsenergier specifikke bindinger til at forudsige den måde, visse kemiske reaktioner vil opføre og mængden af ​​energi, der vil blive frigivet, eller som kan skal tilsættes for at opnå en vis reaktion. Bond energier for flere obligationer kombineres ofte når vi taler om de kumulative obligationsmarkeder energier af komplekse forbindelser med flere kemiske bindinger.

  • Bindingerne mellem atomerne er kilden til alle potentielle energi.

© 2023 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com