Hvordan til at konstruere en punkt på en figur med TI-84 Plus

Du kan bruge GeoMaster menuen DRAW på TI-84 Plus til at konstruere et punkt, således at den er en del af et eksisterende objekt.

Brug derefter piletasterne til at flytte markøren til det sted på objektet, hvor du ønsker at placere et punkt, og tryk på [ENTER]. Pointen er bygget på placeringen af markøren og det punkt på Object værktøj forbliver aktiv, så du kan konstruere flere point på den samme genstand eller et andet objekt. Når du er færdig med at konstruere punkter på objekter, skal du trykke på [CLEAR] deaktivere punkt på Object værktøj eller vælge et andet menupunkt.

For at vælge Udskriv på Object værktøj, skal du trykke på [Graph] [Window] trykke gentagne gange på

at fremhæve det punkt på Object værktøj, og tryk på [ENTER].

Den Tag værktøjet Punkt i menuen DRAW bruges til at frigøre et punkt, der blev bygget ved hjælp af punktet på Object værktøj. Den fritliggende punkt stående på skærmen, men GeoMaster ikke længere anser det for at være forbundet med den figur, som den tidligere var tilknyttet.

Så hvis du flytter eller transformere objektet, selvom objektændringer vil punktet ikke ændre dens placering. Når Frigør punkt er aktivt, du afmontere et punkt ved at placere markøren på det punkt og trykke på [ENTER].


© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com