Hvad er leveringssikkerhed?

Levering pålidelighed (DR) er et begreb, der bruges til at beskrive antallet af leverancer til kunder, der anses for fri for enhver form for fejl begået af sælgeren eller afsender i forhold til det samlede antal leverancer, der finder sted inden for en bestemt periode. Ideen er at bestemme forholdet mellem succesfulde leverancer og leverancer, der ikke opfylder de standarder fastsat af selskabets drift. Periodisk undersøgelse for at fastslå det aktuelle forhold af leveringssikkerhed kan hjælpe en virksomhed identificere fejl i leveringsprocessen og foretage ændringer, der hjælper til at minimere antallet af fejl, der opstår under leveringsprocessen.

Ved beregning leveringssikkerhed, er flere faktorer tages i betragtning. Mængden af ​​enheder, der indgår i leverancen skal matche det samlede antal enheder bestilt af kunden, selv om ordren fyldes i flere overførsler. Når dette er tilfældet, skal de kumulative summen af ​​disse overførsler er enige med kunden rækkefølge. Desuden er kvaliteten af ​​de bestilte varer skal opfylde de standarder fastsat af selskabet. Faktorer som møde forsendelse og leveringsfrister er også taget i betragtning, samt den vellykkede levering af forsendelsen til kunden på det angivne adresse.

Et andet centralt element i leveringssikkerhed har at gøre med den dato, hvor ordren er afgivet i besiddelse af kunden. Med henblik herpå bør den dato enten før eller på den dato lovet til den pågældende kunde. Skulle leveringen blive forsinket af en eller anden grund, selv på grund af en handling af naturen, den sædvanlige fremgangsmåde er at antage, at levering til være behæftet med fejl. Mens betingelserne for fejlen er taget i betragtning ved vurderingen af ​​de underliggende årsager til faldet i leveringssikkerhed er en liste med den sene levering som en undtagelse til virksomhedens standarder stadig noteret og behandles som led i den løbende kundeforhold indsats.

Målet med enhver virksomhed er at have den højeste procentdel af leveringssikkerhed som muligt. Mens uforudsete omstændigheder, såsom ugunstige vejrforhold, der forårsager forsinkelser, kan føre til fejl, skader på indpakningen og indholdet undervejs, eller endda en fejl på en opfyldelse hus, resultaterne af analysen leverancer og ankommer til leveringssikkerhed for en given periode giver mulighed for at finjustere politikker og procedurer, således at i det mindste nogle af de fejl kan undgås i fremtiden. Afhængig af den procentdel af succesfulde leverancer, der opstår inden for en periode, tiltag lige fra afhjælpende uddannelse for medarbejdere på skiftende afskiberne til selv at overhale hele opfyldelse processen kan være nødvendig.

  • En mand levere en pakke.
  • Gennemgang leveringssikkerhed kan hjælpe en virksomhed korrigere problemer i leveringsprocessen.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com