Hvad er Patent Protection?

Patentbeskyttelse den retlige beskyttelse indrømmes indehaveren af ​​et patent over hans eller hendes intellektuelle ejendomsret og de metoder, som han eller hun kan forfølge sag mod en person, der krænker patentet. Denne form for beskyttelse afhænger typisk af det land, hvor en person ejer et patent, lovene i landet om, hvor længe et patent er gyldigt, og de måder, hvorpå en person kan anlægge sag mod et selskab eller en person, der overtræder hans eller hendes patent . I USA, for eksempel, denne type patentbeskyttelse varer normalt 20 år efter et patent er meddelt, og tillader ejeren af ​​et patent til at bringe en civil retssag mod en person, der krænker hans eller hendes patent.

Et patent er en form for ejerskab en opfinder kan gives over en anordning eller genstand, at han eller hun skaber. Meget gerne et varemærke eller ophavsret, et patent er en form for ejendomsret intellektuel; patentbeskyttelse, kan imidlertid være vanskeligere at modtage og håndhæve. I modsætning til copyright, der er etableret det øjeblik en person skaber en original kunstværk, skal et patent være officielt indgav med en nationens € s regering. Hvert land har forskellige politikker og procedurer vedrørende patenter, og en opfinder skal have et patent og efterfølgende patentbeskyttelse i forskellige lande individuelt.

Patentbeskyttelse består normalt af de vilkår vedrørende hvor længe et patent er godt for og hvordan det kan håndhæves. I USA, et patent er godt i 20 år efter det er givet til at opfinderen af ​​et emne, men i andre lande er denne tidsramme kan variere. En opfinder med et gyldigt patent i USA kan forfølge civile søgsmål mod nogen, han eller hun mener har krænket hans eller hendes patent. Andre end denne patentbeskyttelse ejer-initieret dog den amerikanske regering ikke udøver nogen form for aktiv patentsager.

Det påhviler en person, der ejer et patent at være opmærksom på andre, der kan krænke hans eller hendes patent. US Patent and Trademark Office gør tilskud patentbeskyttelse til indehaveren af ​​et patent, men så snart ejeren indbringer en sag for retten, at regeringen kan blive involveret. Det består normalt af agenter i Patentdirektoratet undersøger relevansen af ​​en bestemt patent, og om nogen har krænket patentet. Hvis en domstol udelukker, at overtrædelsen har fundet sted, kan ejeren af ​​patentet tildeles økonomisk kompensation og løbende licensafgifter af sagsøgte i et sådant tilfælde.

  • Retsbeskyttelse, der ydes til ejeren af ​​et patent på en bestemt opfindelse omtales som patentbeskyttelse.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com