Hvad er de forskellige typer af grundvandet Problemer?

Vand under jordens overflade er grundvand, og det er ofte betragtes som en værdifuld ressource. Selvom underjordisk vand kan hjælpe folk på mange måder, er der ofte en række grundvand problemer, som folk kan have til at beskæftige sig med. Disse omfatter mere end forbrug, forurening og skader.

Der er forskellige kilder til grundvandet. Forsyninger kunne være resultatet af vand, der passerer gennem jorden efter nedbør falder. Der kan også være underjordiske kilder eller vand, der stammer fra permafrost.

Disse vandforsyninger bruges af forskellige mennesker af forskellige årsager. Folk graver brønde til husholdningsbrug. Kommunerne udvinde vand til at forsyne husstande, der ikke har personlige brønde. Virksomheder, såsom gårde og bilvask, er også afhængige af store mængder vand, som de normalt får fra kommunale kilder.

Selvom grundvand generelt anses for at være en vedvarende ressource, hvilket betyder, at leverancer vil blive fyldt op, er der muligheder, problemer grundvand kan opstå, når disse ressourcer er misbrugt. Naturlig genopfyldning betyder ikke, at leverancerne er ubegrænset. Hvis der anvendes for meget vand før et bæredygtigt niveau kan genoprettes, kan brugerne finde sig selv beskæftiger sig med mangel. I nogle tilfælde kan brønde skal graves dybere for at få adgang til nye forsyninger.

Andre problemer grundvand kan resultere når vandforsyninger bliver forurenet. Forurening på overfladen er en kilde til forurening. Toksiner kan filtrere ned i vandet og gør det uegnet til konsum. I andre tilfælde kan vand blive forurenet af affald begravet på lossepladser, ved afstrømning fra landbruget, og ved kontakt med havvand.

Grundvand problemer, der er forårsaget af forurening kan udgøre en alvorlig sundhedsrisiko. Agricultural afstrømning, der indeholder dyrs afføring, for eksempel, kan resultere i humane gastrointestinale infektioner. Giftig forurening kan resultere i mere alvorlige helbredsproblemer som kræft og fosterskader. Forurenet grundvand kan også udgøre trusler mod husdyr, som kan påvirke fødevareforsyningen.

Ud over problemer med grundvandet, kan andre problemer være forårsaget af grundvand. Grundvand kan forårsage skade på ejendom, f.eks. Dette er ofte tilfældet med bygninger, der har kældre. Nogle gange jorden bliver alt for mættet med sikkerhedskopieret regnvand fra et kloaksystem. På andre tidspunkter, kan overmætning af jorden være resultatet af utilstrækkelig afvanding på en ejendom.

Skaden skyldes ofte, når vand fra jorden siver gennem huller eller revner, der findes i gulvet. Disse indgangssteder behøver ikke at være stor eller mærkbar at resultere i problemer grundvand. Når et område af gulve er fugtig, kan fugten sive ind vægge eller bunden af ​​møbler, som kan forårsage disse elementer til at rådne.

  • En tør magi kan forårsage grundvandsspejlet til at falde markant.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com