Hvad er en Corporate Audit?

En corporate revision er en undersøgelse af økonomiske eller driftsmæssige procedurer på et selskab. Revisioner kan iværksættes af en intern eller ekstern virksomhedernes Kontrolholdet, og de kan tjene en række forskellige funktioner. Mens mange mennesker tænker på revisioner af skattemyndighederne, når de hører ordet "revision" corporate revision er ikke kun om skatter. Revision er designet til at bekræfte, at virksomhederne opererer inden for lovens rammer, og at deres erklærede etiske standarder overholdes af deres praksis.

I økonomisk forstand, en corporate revision omfatter detaljeret inspektion af finansielle konti og finansielle praksis. Revisorer ser for økonomiske uregelmæssigheder, som kan være tegn på skatteunddragelse, tilranet, og andre ulovlige aktiviteter. For nogle finansielle revisioner, kan revisorerne også beskæftige sig med, hvordan man hjælpe virksomheden fungere mere effektivt, på udkig efter måder, hvorpå virksomheden kan reducere omkostningerne og forbedre ydeevnen. Andre kan være mere interesseret i at sikre, at selskabets finansielle situation er repræsenteret korrekt.

For børsnoterede selskaber, er finansiel revision og finansielle oplysninger kræves for at beskytte aktionærer og medlemmer af offentligheden. De seneste revisionsresultater og finansielle ansøgninger skal stilles til rådighed for dem, der spørger. Revision er designet til at fungere i en regulerende kapacitet, holde selskaber skattemæssigt ansvarlig og ærlige om deres finansielle praksis og økonomiske situation.

Proceduremæssige revisioner kan dække en række forskellige områder i en virksomhed. Revisorer kan være interesseret i at bekræfte, at en virksomhed overholder miljølovgivningen, love til at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og andre typer af love, i hvilket tilfælde de kan være eksterne. En proceduremæssig virksomhedernes revision kan også indebære en evaluering og vurdering af praksis og procedurer i et selskab, som regel med det formål at forbedre den operationelle performance. Hvis revisorerne identificere områder, hvor virksomheden synes at fungere ineffektivt eller uforståelige, kan planerne udvikles til at imødegå disse områder af mangel.

I tilfælde af en intern revision, er en corporate audit håndteres af mennesker i virksomheden. Eksterne revisioner kan omfatte revisorer er lejet af virksomheden, i hvilket tilfælde virksomheden benytter en tredjepart til at gøre resultaterne mere pålidelige. Statslige organer kan også bringe i deres egne auditorer til at undersøge en virksomhed og dens praksis. I disse tilfælde mens det kan være muligt at afvise revisionen, afvisninger ofte læses som indlæggelser af skyld, og når regeringen gør med succes adgang virksomheden at udføre en corporate revision, vil det blive undersøgt nøje.

  • Revisioner kan iværksættes af en intern eller ekstern virksomhedernes Kontrolholdet, og de kan tjene en række forskellige funktioner.
  • Finansiel revision mandat fra statslige og føderale reguleringsorganer.

© 2020 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com