Hvad er Vector Fysik?

En vektor er en visuel repræsentation af en fysisk størrelse, der har både størrelse og retning. Vector fysik er studiet af de forskellige kræfter, der virker til at ændre retning og hastighed af et organ i bevægelse. De matematiske redskaber vektoranalyse være et nyttigt middel til at observere samspillet af naturkræfter i det fysiske univers og til at forudsige konsekvenserne disse kræfter vil have på stof i bevægelse.

Vektorer er symboliseret ved pile af varierende længder. Den relative længde af hver pil repræsenterer dens størrelse, som kan være hastighed eller enhver anden kraft, der er i stand til måling. Hver pil har en bestemt retning, som er angivet på en kartesiske plan ved hjælp af de geografiske akser nord, syd, øst og vest. Halen af ​​hver vektor starter fra de kartesiske koordinater (0,0), og positionen af ​​hovedet eller en pil angiver dens respektive retning.

Værktøjerne i vektoranalyse giver et middel til at forudsige de resulterende ændringer i både størrelse og retning af et organ, påvirket af ydre kræfter. For eksempel vil et fly på vej på grund nord med en hastighed på 100 mph (160,93 km i timen) i sidste ende gennemgå en forandring i både hastighed og retning, hvis den støder på en 25 mph (40.23 km i timen) vind fra vest. Den resulterende retning og hastighed af flyet kan beregnes ved anvendelse af vektorer målfaste.

Vector analyse og løsning er almindeligt plottet på en XY akse diagram, så hver vektor let kan indrømmes en retning og tildeles en passende størrelse. Vector analyse udført for at bestemme den resulterende eller nettoeffekten på et legeme fra en eller flere kræfter, der virker til at ændre sin bevægelse og retning. Opløsning af vektor fysik problemer kan beregnes ved hjælp af forskellige metoder.

Simple vektor fysik problemer kan løses ved at konstruere et parallelogram fra hver af de to særskilte linjesegmenter plottet på et kartesisk plan. Lignende stiplede linjer replikeres fra hver af de separate vektorer tilsættes, og en linje trukket i den modsatte ende af den beregnede parallelogram. Den linje symboliserer den resulterende retning og størrelse af kroppen, hvorpå de andre kræfter har handlet om at ændre sin retning og hastighed.

Vector fysik beskæftiger sig med forholdet mellem kræfter, der virker på hinanden, om de er store forekomster i bevægelse eller partikler interagerer med hinanden på sub-atomare niveau. Opløsning af mere komplekse vektor problemer kan løses ved hjælp af algebraiske eller trigonometriske matematiske ligninger som beregner tilsætning eller produktet af de forskellige vektorer. En af de tidligste anvendelser af vektoranalyse var dets anvendelse til præcist at beskrive forholdet mellem stammer elektriske og magnetiske kræfter, en central komponent til teorien om elektromagnetisme, først opdaget af den skotske fysiker James Maxwell Clerk i det 19. århundrede.

  • Vector analyse spiller en fremtrædende rolle i elektromagnetisme, der blev opdaget af James Clerk Maxwell.

© 2023 Zajacperrone.com | Contact us: webmaster# zajacperrone.com